Transformatortårne på Kalundborg egnen

Endnu kan man mange steder i landet se de karakteristiske gamle transformatortårne, enten udført i stålmoduler eller som murede "kirketårne". 
Desværre nedlægges flere og flere, efterhånden som de elektriske ledninger bliver lagt som jordkabler.
Transformatorerne er der stadig, men ligner nu nærmest forvoksede skrællestativer.

Vi var 3 par, som besluttede at opsøge nogle af de tårne der stadig er tilbage og fandt ud af, at der blandt andet i omegnen af Kalundborg endnu findes en hel del.

Kort over egnen med nogle af tårnene. Klik på de "røde pletter"

Det blev til en herlig heldagstur med madpakke og termokande ud i det fine sommervejr.

kaffepause ved Saltbæk Vig

I logbogen over turen har der også "indsneget sig" et par milestene, som jo egentlig hører til en anden tur.
De markerede numre er hyperlinks til nogle få billeder med uddybende kommentar.

Logbog over transformatortårns og milepæls - tur fredag den 1.juli 2005 

kort 1413 IV NV og NØ 1:25.000. overordnet kortreference 32U 
Deltagere:
Marlene og Therkild
Grit og Niels Erik
Frida og Frank

fra Nivå
fra Fredensborg
fra Kalundborg
Stedbeskrivelse lokalitet nummer påskrift
Hovedvej A4 ved ca. 83 km pæl S.144 CR.VIII 11 miil
Hovedvej A4 ved 83,1 km NVE 830 Snertinge Øst
Hovedvej A4 ved 86,4 km. NVE 532 Højsted
Hagendrup syd ved Dyrebjerggård NVE 104 Hagendrup
Hovedvej A4, Brejninge på Bjerstedvej NVE 1147 Brejninge
Hovedvej A4 ved 90,6 km. pæl S.145 CR.VIII 12 miil
Hovedvej A4 ved 90,6 km. NVE 288 Løgtved Plantage
Hovedvej A 4, i grusgrav ved ca. 92 km. NVE 1747 Lille Løjtvedgaard Grusgrav
Hovedvej A4 ved 94,4 km Viskinge pæl S.146 CR.VIII 12½ miil
Skovbakkevej 50 m fra hovedvej A4 NVE 523 Værslev Skovbakker Nord
Skovbakkevej ca. 100 m før Værslevvej NVE 1386 Værslev Skovbakker syd (speciel)
Værslev by Aldersrovej 2 NVE 1244 Værslev Nord (kabellægning pågår)
Hovedvej A4 ved 98,2 km Birkendegård pæl S.147 CR.VIII 13 miil
Asmindrup nordlige del 1 km fra landevejen NVE 653 Asmindrup
Ubberup by, syd Tingvej NVE 570 Ubberup Tingvej
Ubberup by, Nord   NVE 335 Ubberup 
Ubberup Mark   NVE 752 Lindebjerg
Istebjerg ved Istebjergvej 45 NVE 1292 Istebjerg Mark
Istebjerg ved Istebjergvej 33 NVE 134 Istebjerg
Spangsbo by ved Andaksvej 12 NVE 276 Spangsbo
Hovedvej A 4, nordsiden overfor Tømmerup Kirke NVE 498 Tømmerup Vest
Kåstrup Holme   NVE 119 Kåstrup Holme Syd
Ved godset Lerchenfeld kørevej ved svinestaldene NVE 178 Lerchenfeld
Brokkebjerg ved Saltbækvej 256 NVE 579 Brokkebjerg
Illerup Saltbækvej NVE 0132 Illerup
Saltbæk ved Saltbækvej 163 NVE 800 Saltbæk
Årby Slagelsevej 254 NVE 721 Årby Mark
Årby Årbygade ved gl. mejeri NVE 1609 Tejbjerg
Årby Lykkebakken 25 NVE 943 Årby Vest
Melby Sønderstrandsvej 8 NVE 191 Melby
Melby Sønderstrandsvej 42 NVE 795 Melby Østrupvej
Bastrup Sønderstrand ved feriekolonien NVE 1112 Melby Sønderstrand Syd
Bastrup Sønderstrand Sønderstrandsvej 41 A NVE 304 Bastrup Sønderstrand Syd
Bastrupvej Overfor Ellekærvej nr. 14 NVE 0737 Bastrup
Årby Stulsagervej NVE 760 Årby Syd
Kærby Mark Leeren 3 NVE 0176 Kærby Mark

Skive Byhistoriske Arkiv (tlf. 97 52 81 22) forhandler et lille skrift, " Himmelarkitektur", som beskriver alle transformatortårnene i Skive kommune. 
Det lille hæfte til 30,- kr. kan absolut anbefales, hvis man interesserer sig for transformatortårnenes kulturhistoriske værdi.

til toppen     til forsiden

NVE 335NVE 335 Ubberup er et eksempel på et tårn, der er indskudt på en 5 kW højspændingsledning, og med nedtransformerede forsyningsledninger, der går til begge sider.
 tilbage til kortet

tilbage til oversigten

NVE 523 Værslev Skovbakker Nord står på Skovbakkevej mellem hovedvej A4 og jernbaneoverskæringen. 
tilbage til kortet

tilbage til oversigten

NVE 532NVE 532 Højsted står på hovedvej A4 nær 96 km. stenen. Der er her en pragtfuld udsigt mod nord.
 tilbage til kortet

tilbage til oversigten

NVE 800NVE 800 Saltbæk har mistet trådene.
Såvel højspændingen som forsyningsledningerne er her lagt i jordkabler, men tårnet er bevaret og i brug.

tilbage til kortet

tilbage til oversigten

NVE 1244NVE 1244 Værslev Nord var et af de tårne i området, som ombygges til jordkabler.
Næste gang vi kikker forbi vil luftledningerne måske være væk.

tilbage til kortet

 tilbage til oversigten

til toppen     til forsiden

Besøgstæller