En milepæletur i Nordsjælland

Omkring 1965 drog arkitekt Ejvind Draiby land og rige rundt for at tegne og beskrive de danske milesten, men først ca. 25 år senere, i 1990,  blev arbejdet fulgt op og samlet i Miljøstyrelsens skrift Gamle Danske Milepæle.

Sammen med et par gode venner tilrettelagde vi - med dette skrift i hånden - en tur der skulle afvikles den 7.august 2004. Vi lagde blot en lille rundtur i det Nordsjællandske, hvor vi ville forsøge at finde de beskrevne milepæle. Det blev en herlig tur! Vejret var perfekt, og der gik sport i at finde selv de mest skjulte eksemplarer.

Efter nogen granskning i hækken fandt vi 2 3/4 mils stenen "S-53" på Strandvejen.
Længere inde mod København så vi "S-50" med påskriften "C5 1 miil" pænt stående på fortovet ud for Strandvejen 186. Den er en omhugget "Ole Rømer-sten," så også den gang gik man ind for genbrug.

 

"Ole Rømer-stenene" var kun med skålmærker. En skål for 1/4 mil o.s.v. 
Her er en 1/4 milesten der står syd for Nivå, og en 3/4 milesten fra Københavnsvejen gennem Store Dyrehave.

 

Nogle sten er ret undseelige, og andre er meget prangende.
"S-96" ud for møllen på Frilandsmuseet fotograferes og på Geels Bakke står en kopi af den oprindelige
"F5 2 miil" Originalen "S-173" står nu på Frilandsmuseet.
Også på Lyngbyvejens lokalbane, hvor Fuglegårdsvej krydser, står en meget markant sten. "S-93" med inskription "Fr VI 1 miil"

Vi nåede vel at finde og fotografere omkring 35 sten på en tur, hvor vi havde madkurv med. Næsten 5 timers herlig oplevelse. 
Vi har senere gennemført en tur rundt for at se på tranformatortårne, som jo også er ved at blive en sjældenhed i det danske landskab.

til forsiden
skriv til os